Administrațiile locale și județene din Ilfov asistă, se pare complet neputincioase, la degradarea progresivă a educației, în ciuda semnalelor de alarmă trase de Inspectoratul Școlar Județean în Raportul privind Starea Educației în Ilfov 2018-2019 și de soluțiile propuse în acest document. 

De curând s-au încheiat cele două examene principale, Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Dacă în 2019 gradul de promovare la Evaluarea Națională a fost de 71,59%, anul acesta în Ilfov 67,1% (2113 elevi din cei 3065 de elevi înscriși și prezenți la acest examen) au reușit să ia 5 sau mai mult de 5. Iar 31% (952 de elevi) au luat note sub 5. Ceea ce este îngrijorător este faptul că doar 57% (1750 de elevi) au reușit să ia 6 sau mai mult de 6. Asta înseamnă că aproape jumătate dintre absolvenții clasei a VIII-a intră în următorul ciclu educațional cu carențe serioase care se vor accentua progresiv. Mulți dintre ei se vor simți depășiți și vor renunța la studii, mulți vor rămâne corigenți sau repetenți, pentru că este imposibil pentru profesori să compenseze ani de lipsuri continuând în același timp cu predarea de noțiuni noi. În plus, o mare parte dintre ei nu au dispozitive pentru educația online și/sau nici cunoștințele necesare pentru a face față acestei schimbări și au nevoie de sprijin în acest sens.

Rezultatele la Bacalaureat sunt și mai dezastruoase. Dacă în 2019 ocupam ultimul loc pe țară, cu un grad de promovare de 38,44%, la o distanță de 9% față de penultimul județ, Giurgiu, anul acesta am bătut orice record și suntem în cădere liberă. Din numărul total de 1632 de copii înscriși la examenul de Bacalaureat în prima sesiune, doar 474 au promovat examenul. 999 de copii au picat și 158 de elevi au absentat. Dacă ne raportăm la numărul total de copii înscriși, rezultă o rată de promovare de doar 29,06%. Dacă ne raportăm la numărul total de copii efectiv prezenți, rata de promovare este de 31,17%. 

Cauzele acestui eșec sunt nenumărate și toată lumea caută vinovați, în loc să caute soluții. Părinții dau vina pe școală și profesori, profesorii pe elevi și minister, elevii pe profesori, ministerul pe lipsa banilor și tot așa într-un cerc fără sfârșit. Totul trebuie să înceapă cu o viziune pentru educația din Ilfov, viziune care trebuie să reflecte, înainte de toate, dorințele și nevoile elevilor, și apoi cele ale celorlalți actori - Inspectoratul Județean, Casa Corpului Didactic, directori de școli, profesori, părinți. Beneficiarii sistemului educațional sunt elevii, iar dacă ei nu găsesc în școală acel spațiu care îi atrage, le creează o stare de bine, îi inspiră, le stimulează curiozitatea și le dă încredere că acolo pun bazele reușitei lor în viitor, atunci totul este în van. Da, așteptările elevilor trebuie calibrate cu viziunea un pic mai pragmatică a adulților, dar nu trebuie să uităm nici măcar o secundă că școala trebuie să-i pregătească pe copii pentru o lume complet diferită de cea actuală și o piață a muncii complet transformată de progresul tehnologic. Dacă piața muncii secolului 20 a fost marcată de lupta împotriva exploatării, cea a secolului 21 va fi marcată de lupta împotriva riscului de a deveni irelevant. Iar provocarea majoră este de a ne echipa copiii cu un set de instrumente care să le permită să rămână relevanți pe piața muncii și să vadă în schimbare o oportunitate, nu un factor de stres. Acest lucru înseamnă să le cultivăm gustul pentru învățarea continuă, să le oferim setul de instrumente necesar pentru a se reinventa periodic și să le antrenăm rezistența psihică. 

 

Problemele majore pe care le-am identificat și a căror rezolvare poate îmbunătăți substanțial situația educației în Ilfov sunt: resursa umană, infrastructura și dotărileabsenteismul și abandonul școlar, calitatea managementului. Aceste probleme sunt strâns legate între ele și, în mod natural, în momentul în care unele dintre ele sunt rezolvate, altele se îmbunătățesc sau se rezolvă natural, de la sine.

 

În ultimii ani în Ilfov s-au făcut ceva eforturi de a aduce școala în zilele noastre. Doar că tot ce s-a făcut a reușit doar să aducă școala la nivelul de civilizație. Am scăpat de majoritatea toaletelor din curte, dar săpunul și hârtia lipsesc în continuare, clădirile au fost renovate pe dinafară, dar nu au fost create interioare moderne și laboratoare cu dotări de ultimă generație, spații de lucru în echipă, biblioteci integrate cu sisteme IT, cantine. Avem copii din medii defavorizate care, deși vin la școală, nu găsesc aici sprijinul necesar pentru a compensa lipsurile de acasă pentru a putea continua studiile. Au fost cumpărate câteva videoproiectoare și laptopuri, au fost create manuale digitale, dar competențele pentru a le utiliza la capacitate maximă și de a le integra într-o curriculă interdisciplinară, ancorată în practică, lipsesc. Avem în continuare inspecții „de formă” care nu aduc niciun fel de schimbare sau progres. Lipsa de transparență, digitalizare și comunicare sunt omniprezente, deși nu ar avea ce căuta în mediul educațional. Avem un deficit mare de profesori pentru că profesorii buni solicită transferul din Ilfov în București și rămânem cu personal fără studii corespunzătoare postului. Avem directori de școli cu competențe limitate sau blocați în niște granițe anacronice pe care nu le pot depăși pentru a găsi soluții de dezvoltare și progres.

 

O vorbă românească spune că omul sfințește locul. Constatăm că acest lucru se aplică și în educație, problema principală cu care se confruntă Ilfovul fiind profesorii. Avem pe de o parte problema profesorilor buni care care se titularizează în Ilfov, dar apoi solicită detașarea. Acest lucru este valabil pentru aproape 58% dintre cadrele didactice care dau examenul de titularizare. Această lipsă de profesori duce la nevoie de a angaja profesori în regim de plata cu ora sau fără studii corespunzătoare postului, ceea ce duce la scăderea calității educației. Iar pe de altă parte avem problema profesorilor care nu reușesc să țină pasul cu tehnologia și cu noile nevoi educaționale și nu reușesc să mai stimuleze interesul copiilor pentru școală și a profesorilor slab pregătiți sau de compromis, care nu au studii corespunzătoare postului. 

Ce se poate face? Cele două direcții principale sunt - stimularea profesorilor buni să rămână în Ilfov și creșterea nivelului profesional al cadrelor didactice în general. Dintre motivele pentru care profesorii optează pentru detașare amintim: slaba dotare a unităților de învățământ, distanța față de casă și lipsa unui mijloc de transport direct, ceea ce duce la costuri zilnice suplimentare, slaba pregătire a elevilor, gradul de risc asociat unei populații școlare ce provine din medii defavorizate. Consiliul Județean se poate implica și poate propune soluții care să stimuleze profesorii să rămână în Ilfov. Soluțiile pe care le propunem în acest sens sunt:

  • transformarea spațiului interior al școlii într-un loc în care profesorilor să le placă să stea și să predea (modernizarea claselor, uși cu hublou pentru transparența activității de la clasă, sistem de supraveghere, crearea de spații de tip bibliotecă multimedia, amenajarea de spații tip cantină, dotarea claselor și laboratoarelor cu echipamente moderne, asigurarea materialelor didactice necesare)
  • linie de transport dedicată sau decontarea transportului;
  • stimulente financiare și materiale pentru a rămâne în Ilfov pentru profesorii care iau note mari la titularizare, dar optează pentru detașare în alte județe;
  • stimulente financiare și materiale pentru creșterea performanțelor copiilor cu carențe educaționale și decalaje mari față de restul clasei sau în risc de abandon școlar (programe de educație remedială remunerate suplimentare);   
  • schimburi de experiență cu profesori din alte țări;
  • cursuri de digitalizare și asigurarea dispozitivelor necesare.
  • programe pilot de asistență, monitorizare și suport la clasă pentru îmbunătățirea actului didactic;
  • program pilot de inspecții inopinate de la distanță prin sistem video pentru a putea oferi sprijin profesorilor pentru remedierea deficiențelor identificate
  • cursuri de formare continuă cu monitorizare și asistență post-formare pentru testarea cunoștințelor acumulate în urma cursurilor și a modului de aplicare la clasă.

În următoarea perioadă de programare 2021-2027 avem o șansă uriașă de a absorbi fonduri europene pentru a remedia din deficiențele pe care le avem. Vom avea la dispoziție Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 cu Axa prioritară 6 „O regiune educată”, vom avea, de asemenea, la dispoziție Programul Operațional Capital Uman 2021-2027 și  Programul Operațional Combaterea Sărăciei cu Axa prioritară 4 pentru reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii. 

 

Banii vor exista. Însă trebuie să existe și voință politică, iar noi, candidații Alianței USR PLUS vom pune pe lista priorităților educația. Puterea noastră din Consiliu va depinde de încrederea pe care ne-o veți acorda, tradusă în numărul de voturi primit. Pentru noi educația este o prioritate pentru că salvează vieți, deschide minți, oferă șansa la un trai demn, creează mecanismele necesare pentru adaptarea pe piața muncii, transformă copiii în adulți independenți, cu gândire critică, mai greu de manipulat și aduce, pe termen lung, dezvoltare. În 2019 în Ilfov aveam puțin peste 47.000 de elevi încadrați într-o formă de educație preuniversitară, ceea ce înseamnă în jur de 10% din populația oficială din Ilfov. Modul în care avem grijă de educația lor se va reflecta direct în modul cum va arăta Ilfovul peste 10-15 ani. Este educația o prioritate și pentru tine?

 

Până acum am avut în Ilfov doar planuri, promisiuni, interese de dezvoltare imobiliară  și o viteză de dezvoltare nesincronizată cu realitatea. Acum putem avea la butoanele politice OAMENI integri, în primul rând, care dacă nu știu întreabă profesioniști sau învață repede, oameni care nu se compromit prin minciună, oameni care nu ridică din umeri când văd problema și caută soluții acolo unde pare imposibil, oameni cărora le pasă cu adevărat. Noi vrem să asigurăm un nivel ridicat de calitate a vieții în Ilfov, iar educația este un element primordial care va asigura dezvoltarea comunităților. 

 

Urmăriți-ne pentru a afla detalii despre soluțiile pe care le propunem pentru un #IlfovEducat. 

 

un material de Roxana Pandelea, candidat la Consiliul Județean Ilfov

Comisia de învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecție copii, activități sportive, de agrement și turism.